Opleiding robotprogrammeren in voorbereiding

08/12/2015

Door Bart Driessen

“Het is de allerhoogste tijd dat er een professionele opleiding komt voor robotprogrammeurs en robotbedieners voor industriële robots,” aldus een gedreven Piet Mosterd, CEO van AWL-Techniek in Harderwijk. “Gelukkig biedt het LAC al opleidingen aan voor robotprogrammeurs en bedieners van lasrobots, maar voor andere robotsystemen is er geen opleiding te vinden in Nederland. Daar gaan we met een aantal partijen in deze regio een oplossing voor bieden.”


     

Wie Mosterd en AWL een beetje kent, begrijpt zijn inzet voor meer en beter technisch onderwijs. Al jaren is er een groot tekort aan goede gekwalificeerde technische medewerkers en dit dreigt alleen maar verder op te lopen. Daarom is AWL in 2011 gestart met een eigen bedrijfsschool waar bbl 2- en 3-opleidingen worden verzorgd in zes verschillende studierichtingen. Inmiddels zijn er meer dan honderd studenten die een opleiding volgen aan De Techniek Academie in Harderwijk en zijn hierbij meer dan zestig bedrijven betrokken. Een groot succes in de regio, en nu is het tijd voor een opleidingsfaciliteit robotica. Bedoeld om operators en programmeurs en studenten op te leiden in het vak van robotica, onafhankelijk van het merk van de robot en de toepassing. Het is de bedoeling dat deze faciliteit opleiding biedt van bbl- tot hbo-niveau. Hiermee wordt er gestreefd naar diverse levels, zodat er maatwerk wordt geleverd.

 

Te weinig vakmensen

Mosterd: “De belangrijkste reden om te werken aan deze opleidingsfaciliteit is dat we als BV Nederland gewoonweg niet zonder kunnen. Sterker nog, we lopen met kennis van robotica achter op het buitenland. En dat terwijl iedereen het over Smart Industry heeft. Zeker voor robotica in de verbindingstechniek zijn er nog veel te weinig vakmensen die daarmee kunnen omgaan. Dat geldt overigens ook voor andere branches waar robots worden toegepast. Zonder vakkennis van robotica missen Nederlandse bedrijven kansen door het gebrek aan bekwaam personeel. Het is daarom tijd om in actie te komen.” Maar wat doen de hogescholen dan op dit gebied? En er zijn toch ook trainingen die door diverse robotfabrikanten verzorgd worden? Mosterd: “De hogescholen zijn nauwelijks actief op dit gebied, afgezien van enkele bescheiden pogingen. Een complete opleiding is er niet. En robotleveranciers als Kuka, ABB en Fanuc verzorgen wel trainingen voor hun klanten, maar dat zijn lessen waarin operators leren hoe ze een bepaald merk robot moeten bedienen. Op zich nuttig, maar de markt heeft meer nodig.”

 

Beroepskwalificaties

Waar moeten we aan denken bij het opzetten van een dergelijke opleiding? “Heel belangrijk bij elke technische opleiding is dat iedereen snapt wat de opleiding inhoudt, de zogeheten ‘beroepskwalificatie’. De waarde van een beroepskwalificatie is dat een personeelschef exact weet wat een gediplomeerde in huis heeft. Maar ook docenten en studenten hebben daar veel belang bij. Beroepskwalificaties leggen vast welke praktische en theoretische kennis een student dient te verwerven. En dat natuurlijk vanaf starters- tot en met hbo-niveau. Op zich is het niet nieuw – het hele onderwijs werkt daarmee – maar dit moet voor de roboticaopleidingen wel worden ontwikkeld.” Is al bekend wie deze beroepskwalificaties

gaat ontwikkelen? “Vaste partners van Opleidingsfaciliteit Industriële Robotica zijn Windesheim en Landstede. Dit zijn organisaties met veel kennis en passie voor opleiden. Samen met deze organisaties en andere kennisdragers zullen we de beroepskwalificaties Robotica vaststellen. En net als wij zijn ook zij allemaal overtuigd van nut en noodzaak van dit nieuwe opleidingstraject. Deze activiteiten zullen we in een stichting onderbrengen.”

 

Start volgend voorjaar

Wanneer gaat de eerste training voor het bedienen en programmeren voor industriële robots van start? “We willen volgend jaar beginnen met een eerste groep studenten. De opleidingsfaciliteit wordt gerealiseerd in één van de productiehallen bij AWL. AWL stelt hiervoor zes robots opgesteld in cellen beschikbaar. Het gaat dus om compleet werkende cellen waarmee studenten aan de slag kunnen. Zowel het bedienen als het programmeren zal in deze opleiding aan de orde komen. De opleiding bouwt voort op langer bestaande opleidingen die AWL voor de vier meest gebruikte merken robots ontwikkeld heeft. Maar ook de opleidingen van onze partners dragen hieraan bij. Bij Windesheim hebben ze bijvoorbeeld al een minor (medeontwikkeld door AWL) met een practicum voor robotica. Met de kennis daarvan worden ook de nieuwe opleidingen compleet gemaakt. Maar ook de ervaringen opgedaan in de opleidingen van De Techniek Academie in Harderwijk helpen bij de juiste benadering van toekomstige studenten. Iedereen die ik in mijn netwerk spreek over de noodzaak van goede robotbedieners en robotprogrammeurs snapt wat ik bedoel. En of het nu om mensen van de provincie Gelderland gaat, regio Noord-Veluwe, verschillende hbo-opleidingen, werkgevers of gemeentes; iedereen herkent de noodzaak van deze vorm van technisch onderwijs.”