Fri Jun 05 2020

06 05

Pluto vertaalt cijfers in informatie

14/02/2017

Door Bart Driessen

De belangrijkste uitdaging voor de industriële automatisering op dit moment is de omzetting van data in toepasbare informatie. Van een tekort aan data is namelijk geen sprake. Wat bedrijven nu nodig hebben is informatie, echte feitenkennis die helpt bij het nemen van juiste beslissingen. Een effectief hulpmiddel daarvoor is Pluto, een Plant Information Management System (PIMS), sinds vorig jaar vertegenwoordigd door Raster Products.


     

foto 1 Alain Ducos

Pluto is ontwikkeld door Exakom Automation, een Frans bedrijf dat al langer actief is op het gebied van scada en reporting. Pluto gaat echter veel verder. Met Pluto is het mogelijk om dashboards te maken die een compleet overzicht geven van uiteenlopende variabelen die bepalend zijn voor grote productiesites. Een van de sterke punten van Pluto is dat het geen moeite heeft met de gelijktijdige bewerking van verschillende databasesystemen. Daarnaast kan Pluto goed overweg met statistiek. Gemiddelden, standaarddeviaties, varianties worden automatisch berekend. Maar ook visualisering van cijfermateriaal in de vorm van grafieken zoals curves, staafdiagrammen en taartverdelingen is onderdeel van Pluto. Sowieso zijn de mogelijkheden om informatie grafisch te presenteren erg groot; dashboards kunnen worden opgebouwd uit tekeningen, foto’s, plattegronden, staafdiagrammen, klokken enzovoorts. En last but not least zijn alle reportages, dashboards en grafieken ook via een browser op internet te zien. Kortom, reden genoeg om te praten met Alain Ducos. Ducos is senior accountmanager bij Exakom en heeft regelmatig contact met Raster Products.

pluto4

Plants, gebouwen en productielocaties

Waarvoor dient Pluto? Alain Ducos: “Het belangrijkste doel van Pluto is het geven van overzichtelijke informatie over processen van complete plants, gebouwen of verzamelingen van productielocaties. Pluto is hiervoor uitgerust met een groot aantal interfaces waardoor zeer uiteenlopende dataformaten verwerkt en gepresenteerd worden. Productmanagers en plantbeheerders willen vooral oplossingen die bijvoorbeeld KPI’s snel en overzichtelijk kunnen presenteren. Daarvoor moeten data geaggregeerd worden die afkomstig zijn van PLC’s, analoge meetinstrumenten, Scada, DCS-systemen, historians en andere bronnen. Minstens zo belangrijk is de grafische presentatie daarvan. In plaats van eindeloze tabellen kan Pluto met staafdiagrammen, trendgrafieken in combinatie met plattegronden, landkaarten, foto’s en tekeningen een makkelijk toegankelijk totaaloverzicht geven. Een eenvoudig voorbeeld is het overzicht van het energieverbruik in een groot gebouwencomplex. Met Pluto wordt niet alleen het verbruik op verschillende locaties gepresenteerd, maar ook verschillende variabelen als weersomstandigheden, aanwezige personen, afwijkende handelingen enzovoorts. Door die gelijktijdige presentatie van verschillende variabelen kun je belangrijke verbanden direct zichtbaar maken en beslissingen nemen, gefundeerd op serieuze feiten.”

pluto2

Installeren

Het klinkt interessant, maar wat is er voor nodig om dit te installeren? Pluto is toch een volledig digitaal product? Alain Ducos bevestigt dit maar voegt toe dat het ook geschikt is voor mensen die weinig op hebben met IT. “Pluto is speciaal ontwikkeld voor gebruikers die zich liever niet met IT-systemen bezighouden, maar wel belang hebben bij veel informatie. Met IT-systemen bedoelen we bijvoorbeeld ERP-systemen die niet de goede link maken met machinedata en daardoor niet de gewenste data uit de productie kunnen presenteren. Pluto zorgt er voor dat machinedata uit standaard databases zoals MySQL, Oracle of OSIsoft PI toegankelijk zijn. De gebruiker van Pluto hoeft daarvoor niet te programmeren omdat Pluto al door ons voorzien is van de vereiste interfaces.”

Realtime presentatie

Data zijn allang geen statische gegevens meer, maar worden constant aangevuld via OPC-servers en PLC’s. Alain Ducos: “Live of realtime presentatie kennen we natuurlijk al vanuit de scada-wereld. Met Pluto brengen we realtime presentatie op een veel hoge niveau. Ook zonder diepgaande kennis van databases kun je met Pluto Live Report een live dashboard maken. Data afkomstig uit databases en ontwikkeld met OSIsoft PI, MySQL, Oracle, GE POFICY Historian of Siemens Desigo kunnen vanuit Pluto direct gevisualiseerd worden; maar ook aangevuld, gecorrigeerd en geüpdated. Belangrijk voor de realtime presentatie in de vorm van dashboards is de integratie van OPC clients DA en UA in Pluto. Door de integratie van OPC clients DA en UA kan Pluto data in realtime verzamelen; met als resultaat een realtime dashboard.”

 pluto3

Onderdelen van Pluto

Behalve die hier besproken onderdelen biedt Pluto nog meer. We beperken ons in dit artikel tot een korte samenvatting

 • Dataloggen in verschillende databases voor opslag van nieuwe data
 • Alarm generator voor het ontwikkelen van complete alarmmeldingen
 • Statistisch moduul voor statistisch onderzoek
 • Bibliotheek met verschillende statistische bewerkingen
 • Nieuwe tagnamen om met verschillende data te kunnen werken
 • Portal voor web en Windows report voor brede beschikbaarheid
 • Pito4Office  voor automatische vertaling van data in XLS

 

Koppelingen voor databases

 • SQL Server
 • MYSQL
 • PostgreSQL
 • Oracle
 • OSIsoft PI
 • Siemens Desigo
 • Wonderware
 • GE Proficy
 • Sigfox

Realtime drivers

 • OPC DA servers
 • OPC UA servers
 • CSV + TXT bestanden
 • Siemens OZW
 • Veldbussen
 • Bacnet

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren