Fri Jun 05 2020

06 05

Motion op maat met de juiste tools en kennis

16/12/2016

Door Liam van Koert

Lenze doet naar eigen zeggen al bijna 70 jaar aan industrie 4.0.  Maar niet industrie-breed. Volgens Jan Vestjberg Koch, Global Head Industry Sales bij Lenze kan dat ook niet als je echt het verschil wil maken. Motion blijft maatwerk en dat vergt applicatiekennis. Lenze zal zich daarom nog meer op bepaalde segmenten gaan focussen, waarbij het grote plaatje natuurlijk niet uit het oog verloren wordt.


     

 

“Zo’n zes jaar geleden zijn we begonnen met een hernieuwde focus op segmenten”, herinnert Koch zich. “We vroegen ons af: van welke vormen van motion hebben we echt verstand? Elke applicatie kent zijn eigen zeer specifieke motionuitdagingen. En we wilden bij onze klanten - die zelf domeinexperts zijn – kunnen binnenstappen en zonder enige schroom kunnen zeggen: wij kunnen jullie machine beter maken.” Een analyse volgde, waarbij zeer uiteenlopende machines in elementen werden opgedeeld en per element de motionvereisten werden bekeken. Lenze kwam tot 5segmenten: Automotive, Interlogistics, Consumer Goods en Textile  en Printing Converting.  “Momenteel halen we 50 procent van onze omzet uit deze segmenten. Maar dat moet minimaal 70 procent worden.”

Van ‘inside out’ naar ‘outside in’

Natuurlijk is het goed om te kijken waar je echt goed in bent en je mee te onderscheiden. Maar volgens is het wel zaak deze introverte propositie om te draaien en de behoefte van de klant als uitgangspunt te nemen. Volgens Koch dit is nog niet zo gemakkelijk als dat het lijkt. “Onder de banier van Industrie 4.0 zien onze klanten allemaal ingewikkelde uitdagingen op zich afkomen waar mee aan de slag komen. Deze zijn natuurlijk verschillend per segment Maar ze hebben zonder uitzondering te maken met een sneller en efficiënter betere producten maken, waarbij de productvariatie bovendien blijft toenemen. Hiertoe wordt er steeds meer geautomatiseerd en is er een steeds hogere mate van integratie van systemen. Kortom: alles wordt almaar complexer, terwijl het kennispeil maar lastig bij te benen is. Waar onze klanten behoefte aan hebben is dan ook hele praktische front-end hulp om deze complexiteit het hoofd te bieden. Wij leveren daarom naast hard- en software ook mensen met de juiste applicatiekennis. Maar eerlijk is eerlijk: het lijkt wat dat betreft wel een zwart gat. Zodra we iemand aannemen, verdwijnt hij in een project en hebben we weer nieuwe mensen nodig. Onze klanten worstelen met dezelfde problematiek.”

Kennis borgen in templates

Een van de manieren om een te kort aan goede mensen te compenseren is door deze mensen het leven gemakkelijker te maken. Door tijdrovend werk uit handen te nemen bijvoorbeeld, en hen te laten focussen op waar ze echt goed in zijn: het samen met de klant oplossen van een motionprobleem. Als voorbeeld noemt Koch de Lenze FAST. “In de machinebouw betreft nu al 20 tot 50 procent van de engineeringinspanningen softwareontwikkelingen. In de toekomst zal dit alleen maar toenemen. Dit proces bestaat grotendeels uit het opnieuw inkloppen van programmaregels, die al lang een keer bedacht zijn. Zou je code kunnen hergebruiken, dan zijn enorme tijdsbesparingen mogelijk. Een en ander moet dan wel echt modulair zijn opgezet. En met echt modulair bedoel ik vergaand gestandaardiseerd, zonder uitzonderingen. Anders ben je alsnog veel te veel tijd kwijt met debugging. Met dit in het achterhoofd hebben we destijds de Lenze FAST Application Templates ontwikkeld. Enerzijds zitten deze vol met hele specifieke, maar zeer consequent opgebouwde softwareblokjes,  die rechtstreeks voor op maat gemaakte motionfuncties te gebruiken zijn. Hier komt onze sectorspecifieke kennis heel goed tot zijn recht. Anderzijds kunnen klanten en/of Lenze programmeurs ook nieuwe blokjes maken, waarbij de template de programmeur dwingt tot eenduidige werken. Echte modulariteit moet je namelijk afdwingen, anders werkt het niet.  Maar als het eenmaal loopt, dan is voor de ontwikkeling van motionsoftware 80 procent tijdswinst zonder meer haalbaar.”

Focus op 4.0

En al die andere 4.0 aspecten? Hoe passen die in het gefocuste plaatje? Koch: “Wat mij betreft gaat het ook hier om het de klant gemakkelijker maken door complexiteit weg te nemen en kennis te delen. Onze cloudoplossing die we samen met partner ei3 bieden is hiervan een mooi voorbeeld. Deze maakt zeer uitgebreide, zeer veilige remote services mogelijk die klanten direct inzicht geven in de performance van hun systemen en helpen de uptime te vergroten. Maar ook de Nederlandse samenwerking met Softwareport waar middels UML snel koppelingen met MES en ERP te maken zijn en waar zelfs geëxperimenteerd wordt met het automatisch genereren met PLC code is een mooi voorbeeld.” Ten aanzien van virtualisering en het foutloos genereren van code op basis van modellen plaats Koch nog wel een kanttekening. “Voor eenvoudige X-Y-Z- motion kom je een heel eind. Maar voor complexere motion is dit scenario nog ver weg. Daarvoor blijkt de fysieke wereld toch te weerbarstig. En laat dat nou net zijn waar Lenze goed in is. Vooral binnen onze focussegmenten.”