Fri Jun 05 2020

06 05

ARGEE voor het makkelijke programmeerwerk

13/05/2016

Door Bart Driessen

Op de Hannover Messe liepen we tegen ARGEE aan: geen Amerikaans stripfiguur, maar een HTML5- en Java-gebaseerde programmeertool voor I/O-modules. Turck gaat hiermee aan de slag. Behalve dat deze software simpel via Chrome of Firefox op allerlei apparaten gebruikt kan worden is er nog een belangrijk voordeel. ARGEE zorgt er ook voor dat de multiprotocol-I/O-blokjes van Turck een groot deel van het werk van de PLC overnemen.


     

De man die een grote rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van ARGEE is Stefan Knauf, directeur Product Management Factory Automation Systems bij Turck. “ARGEE moet je zien als onderdeel van de trend richting decentralisatie van intelligentie. Het staat voor A Really Great Engineering Environment. In de industriële automatisering worden steeds meer componenten lokaal, dus in het veld bestuurd en ingesteld. ARGEE vergemakkelijkt dat aanzienlijk. Heb je bijvoorbeeld een netwerk opgebouwd rond onze Field Logic Controller, de FLC, dan kun je met ARGEE allerlei instellingen van schakelaars en sensoren met een heel simpel drop-down-menu uitvoeren. Het is zelfs zo dat onze multiprotocol-I/O-blokjes door ARGEE een deel van de taken van de PLC overnemen. Het gaat wel om eenvoudige taken. De PLC verdwijnt dus niet, maar wordt daardoor ontlast evenals de veldbusverbinding. En daardoor wordt toch maar even een cyclustijd van 5 ms gehaald. Daarnaast is de grote meerwaarde van ARGEE de enorme eenvoud waarmee je functies vanuit je touchscreen instelt. Je klikt eenvoudig de gewenste mogelijkheid aan en klaar ben je.”

Configureren en programmeren

ARGEE heeft twee verschillende modules; ARGEE FLOW en ARGEE PRO. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Stefan Knauf: “ARGEE FLOW dient voor het configureren. Een FLC kan daarmee met Booleaanse logica geconfigureerd worden. Dat geldt ook voor het logisch koppelen van in- en uitgangssignalen. De FLC kan dan met twee timers en twee counters overweg en communiceren met een PLC. ARGEE PRO biedt extra programmeermogelijkheden boven de drop-down menu’s die standaard zijn. Voorbeelden daarvan zijn het uitvoeren van wiskundige bewerkingen, gebruik tot 6 kB data van interne variabelen, timers, en counters. De FLC kan met ARGEE PRO grote bestanden met een PLC uitwisselen en ‘als-voorwaarden’ en ‘dan-gevolgen uitvoeren’.

Intelligente I/O-blokjes

Een effect van ARGEE is dat de TBEN I/O-blokjes meer kunnen dan ‘alleen maar’ met Profinet, EtherNet IP en Modbus TCP communiceren. ARGEE ‘promoveert’ als het ware deze I/O-blokjes tot FLC-besturingen die dan in staat zijn om logische functies uit te oefenen. Deze mogelijkheden gelden ook voor de BL Compact en de FEN20-series. Een belangrijk extra van de IP67 platformen van Turck zoals de TBEN- en BL Compact-series zijn de uitvoeringen die geschikt zijn voor RFID- en IO-Link-applicaties. RFID beleeft momenteel een behoorlijke opmars die met ARGEE alleen maar door zal gaan.