Sun Nov 29 2020

11 29

Robot voor onderzoek houtbewerking

19/11/2017

Door Ad Spijkers

Aan de Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (Universiteit voor duurzame ontwikkeling Eberswalde, HNEE) werken wetenschappers en deskundigen uit de houtindustrie samen in een onderzoeksproject naar nieuwe methoden en bedrijfsmodellen voor Handwerk 4.0.


     

HNEE werkt in dit project nauw samen met het Berlijnse timmerbedrijf Artis GmbH, dat gespecialiseerd is in klantspecifieke fabricagemethoden. Aanleiding voor het project? Dat blijkt de verplaatsing van de robotcel, die sinds 2012 in gebruik was bij Artis en nu dus is opgesteld op de universiteit.

Methoden en bedrijfsmodellen

De onderzoekers willen vooral boven water krijgen welke mogelijkheden er zijn voor houtverwerking en welke bedrijfsmodellen hiermee kunnen worden gerealiseerd voor kleinere bedrijven. Er wordt een breed scala van werkterreinen opengesteld voor wetenschap en praktijk, waarbij ook studenten en deskundigen van Artis worden betrokken. Hierbij valt te denken aan projecten die zich bezighouden met de geometrie en detectie van componenten tijdens het verspanen. Maar ook de implementatie van 3D-printen, boren, snijden, frezen en slijpen met de robot maken hier ook deel van uit.

De cel wordt onder andere gebruikt. voor het verwerken van houten materialen en harde schuimen. In een onderzoeksproject heeft Artis ook nieuwe vormgevingsprocessen voor plaatstaal ontwikkeld en getest. De resultaten van de samenwerking zullen worden opgenomen in het onderwijs van de universiteit. Aan de andere kant profiteert Artis van de groeiende expertise van de studenten, die worden gepromoot via een praktijkgerichte uitwisseling in cursussen en stages.

In vergelijking met de bekende CNC-bewerkingscentra heeft de robotarm met zijn zeven bewegingsvrijheden een veel grotere flexibiliteit en kan de werkstukken binnen een werkvolume van 150 m3 bijna volledig rondom bewerken. De robot kan op elk moment verschillende gereedschappen bevatten voor het bewerken of manipuleren en het veranderen van de positie of oriëntatie van het werkstuk. Hij heeft een laadvermogen van 200 kg. De robot wordt bediend via standaard industriële software. Met generatieve ontwerpsoftware kan nog meer potentieel worden benut.

Status

De machines zijn bekend van automatiseringsprocessen in bijvoorbeeld de automobielindustrie. In de houtindustrie daarentegen zijn de samenwerkingspartners HNEE en Artis pioniers. De vraag is, wat de industrie uit de robot kan halen. De onderzoekers zien een mogelijke toekomst in houtverwerkende bedrijven die vanwege hun omvang geen massaproducten kunnen en willen produceren. Met creativiteit en een uniek aanbod kunnen met behulp van de robotcel in de toekomst geheel nieuwe wegen worden ingeslagen. Dit is precies waar de samenwerking tussen HNEE en Artis begint.