Fri Jun 05 2020

06 05

Testmethode voor smeervetten

02/08/2016

Door Ad Spijkers

Het Oel-Wärme-Institut in Aken en het Kompetenzzentrum Tribologie aan de Hochschule Mannheim onderzoeken een nieuwe testmethodiek die nieuwe smeervetten en additieven sneller en goedkoper karakteriseert dan bestaande methoden.


     

De ontwikkeling van smeervetten is technisch en in de tijd gezien een kostbaar proces. In het algemeen zijn meerdere ontwikkelingscycli met herhaalde stabiliteitsonderzoeken noodzakelijk, die de kosten met elke cyclus verhogen. Conventionele goedkeuringsonderzoeken voor het bepalen van de smeervetstabiliteit zijn duur; eenvoudige duidelijke stabiliteitstests zijn er tot op heden net.

Het Oel-Wärme-Institut en het Kompetenzzentrum Tribologie onderzoeken daarom een nieuwe screening testmethodiek die smeervetten en additieven sneller en goedkoper karakteriseert dan bestaande methoden. De methodiek voor smeervetontwikkeling wordt ondersteund door de Deutsche Wissenschaftliche Gesellschaft für Erdöl, Erdgas und Kohle e.V. (DGMK).

Nieuwe testmethodiek

De nieuwe methodiek moet onstaan door de combinatie van bestaande thermo-oxidatieve testmethoden met de dicht bij de toepassing staande mechanisch-dynamische rollagertest in een meervoudige rollagertestbank.

De methodiek heeft de potentie de looptijden van testcyclussen duidelijk te verminderen, zodat een verbeterde bepaling van de gebruiksduur van het vet en de resterende levensduur mogelijk wordt. Door voorspelling van de levensduur van bijvoorbeeld vetgesmeerde rollagers is voor de fabrikanten van grote betekenis. De lagerlevensduur hangt namelijk vaak af van de levensduur van het smeervet wanneer nasmeren niet mogelijk of voorzien is. Daaraan gekoppeld is een hoog kostenrisico, aangezien het kapot gaan van een rollager tot grote schade aan een complete technische installatie kan leiden.

Door het geringe financiële ontwikkelingsrisico konden vooral kleine en middelgrote ondernemingen ook voor kleine hoeveelheden vetten en speciale toepassingen innovatieve producten op de markt brengen. Voor standaard toepassingen konden de zuiver chemisch-thermo-oxidatieve metingen reeds een goede uitspraak over de geschiktheid van een vet voor een bepaalde toepassingen opleveren. Kostbare en tijdrovende rollagertests zijn dan alleen nog in speciale gevallen of voor goedkeuringstesten nodig.