Sun Nov 29 2020

11 29

Lenze deelt 2020+ visie tijdens 70-jarig jubileum

12/10/2017

Door Liam van Koert

Ruim 400 klanten en partners reisden naar Hamelen af om het 70 jarige jubileum van de Duitse automatiseerder te vieren. CEO Chrisian Wendler zag daarin een mooie gelegenheid om de 2020+ visie te delen. Te midden van al het digitaliseringsgeweld zet Lenze vooral de mens centraal.


     

Van elektromechanische naar mechatronische innovator; van product- naar systeemleverancier. Dat is de weg die Lenze de afgelopen 70 jaar met succes heeft bewandeld. Samen met hun klanten groeide het bedrijf in die 70 jaar uit tot een bedrijf met een jaaromzet van 678 miljoen euro en bijna 3500 werknemers. Samen, want zo stelt Wendler, co-creatie is hun belangrijke kerncompetentie, die in de 2020+ visie alleen maar in belangrijkheid zal toenemen.

Mechatronica, systemen en digitalisering

“Op weg naar de volgende 70 jaar hebben we onze oplossingen in drie pilaren verdeeld. Op de eerste plaats zijn er de mechatronische producten. Hier blijven we natuurlijk veel energie in steken. Onze producten moeten overweg kunnen met de uitdagingen van nu. Een mooi voorbeeld is de smartmotor. Maar mechatronische producten staan nooit op zichzelf. De tweede pilaar is daarom systemen. Hier helpen we klanten deze producten zo goed mogelijk samen te brengen tot een optimaal integraal geheel. Dit zowel in verticale, maar ook in horizontale richting om zo beter samen te kunnen werken in de keten. Dat brengt ons bij de derde pilaar: digitalisering. Hier werken we samen met partners aan een ecosysteem om data om te zetten in informatie en kennis en dit zo goed mogelijk met alle stakeholders te delen.” Als voorbeeld noemt Wendler de samenwerking met het Amerikaanse ei3, maar in Nederland kennen we natuurlijk samenwerkingen zoals die met Ixon, Softwareport en Festa.

Mensen inspireren

Wie denkt dat digitalisering een machine-aangelegenheid is heeft het mis. Wat Lenze betreft is het de mens die centraal staat. Daarom gaat Lenze een nieuw competence center bouwen waar mensen in een inspirerende omgeving kunnen leren en ideeën ontwikkelen. Lenze trekt daarvoor meer dan 100 miljoen euro uit eigen middelen. Inspirerend was ook de hoofddoelstelling van de voordrachten die klanten en partners gedurende kregen voorgeschoteld. Aan startup voorbeelden geen te kort. Een uitgebreide lezing van Hans Jürgen Jakobs van het Duitse dagblad Handelsblatt nam de zaal mee in een ‘homo-deus’- vergezicht waarin de relatie tussen bedrijf en maakbare mens wordt onderzocht. En als sluitstuk een inspirerende voordracht van professor Jan Teunen, een Nederlander die poëtisch Duits als voertaal verkiest. Ook hij vraagt zich af wat de rol van de mens in de toekomst zal zijn. Een grote nadruk legt hij hierbij op identiteit. Identiteit van mensen, maar ook van bedrijven. Wat Wendler betreft mag Lenze zich hier rijk prijzen. Want een familiebedrijf dat zijn 70-jarige jubileum viert, steunt op een stevige traditie. Een traditie van menselijk respect en gedreven nieuwsgierigheid, gericht op de vraag of het ook beter kan.