Wed Jun 03 2020

06 03

Toekomstbestendige koel- en vrieshuizen

16/03/2016

Door Liam van Koert

Op 23 maart organiseerden branchevereniging Nekrovi en Safe Food Factory een speciale dag over de automatisering van koel- en vrieshuizen.  Met het thema  “Are you ready for the future?” werd stilgestaan bij de noodzaak, de risico’s en de praktijk van toekomstbestendige automatisering.


     

“Nederlandse koel- en vrieshuizen zijn volop in beweging”, zegt Michael Evers. Als Food & Beverage specialist bij Rittal is hij nauw betrokken bij EHEDG NL en Safe Food Factory, twee belangrijke initiatieven voor hygiënisch voedselproductie. Volgens Evers zijn koel- en vrieshuizen een belangrijke schakel in de zeer concurrerende logistieke infrastructuur van ons land. Uitstekend dus dat branchevereniging Nekrovi, waar nagenoeg alle Nederlandse koel- en vrieshuizen bij zijn aangesloten, periodiek met de achterban in discussie gaat.

Sectorvervaging
“Natuurlijk zijn energie en koudemiddelen de grote thema’s in de branche”, start Evers zijn uitleg over het programma. “Maar er speelt veel meer. Sectorvervaging en de houdbaarheid van zelfstandige koel-vrieshuizen bijvoorbeeld.” De tracking & tracing regels in de voedselketen zijn – terecht – zeer streng.  Labels en hun coderingen spelen hierbij een belangrijke rol.  “Retailers willen steeds vaker niet twee, maar alleen hun eigen code op het etiket hebben staan”, licht Evers de zich voltrekkende sectorvervaging toe. “Vanuit die wens zijn er steeds meer voedselproducenten die zelf de koele opslag verzorgen. In enkele gevallen geldt dat ook voor de retailers.  Aloys Putmans, bestuursvoorzitter Nekrovi, gaat met de stakeholders in gesprek over wat de hieruit voortvloeiende druk op zelfstandige koel- en vrieshuizen voor de sector betekent.”

Hygiënisch ontwerp
Een tweede actueel thema is het hygiënische ontwerp van koel- en vrieshuizen. Hier ligt een aantal verborgen gevaren op de loer dat de aandacht verdient. Evers: “Eén besmetting kan fataal zijn voor de hele keten. We hebben daarom voedselveiligheidsexpert Wouter Burggraaf, bestuurslid EHEDG NL, gevraagd de risico’s bloot te leggen. Denk dan aan de verdampers, waar besmette condens in combinatie met blazers gevaar kan opleveren, maar ook aan wanden vloeren en deuren. Wat zegt de wet en hoe kunnen EHEDG-richtlijnen helpen koel- en vrieshuizen voedselveiliger te maken?”

Robotisering
Een derde belangrijk punt is veilige automatisering, al dan niet met robots. Hier heeft Evers een ander type veiligheidsexpert voor gevraagd: Martijn Drost van Pilz. “In koelvrieshuizen is het niet alleen koud, maar is er ook minder zuurstof. In zo’n omgeving mogen mensen niet langer dan 20 minuten aaneensluitend werken. Automatiseren, bijvoorbeeld met robots, kan dan een enorm voordeel zijn. Helemaal in combinatie met tracking & tracing kan de productiviteit flink omhoog en de kostprijs omlaag, wat goed nieuws is voor de logistieke concurrentiepositie van Nederland. Natuurlijk moet die automatisering niet alleen voedselveilig, maar ook veilig voor de werknemers zijn. Van dat type veiligheid en van automatiseren in algemene zit heeft Pilz erg veel kennis die ze graag met de sector wil delen.”

 Praktijk
“Ook de laatste spreker kan het nodige zeggen over robotisering”, besluit Evers het programma. Hij heeft het  over Ron Verleun van VSE Industrial Automation. “Sterker nog, VSE levert hygiënische robots voor zeer uiteenlopende toepassingen. Maar omdat zij ook hygiënische verlichting in hun portfolio hebben en vele complete koel-vries-automatiseringsprojecten op hun naam hebben staan, zijn zij de partij bij uitstek voor het afsluitende totaalplaatje. VSE gaat het vooral hebben over de praktijk. De do’s en de don’ts. De valkuilen en het kansrijke laaghangende fruit voor een toekomstbestendige toekomst.“

Twitter
Veilig het hoofd koel houden? VSE, Safe Food Factory en Nekrovi vertellen hoe. [bitlylink]