Tue May 26 2020

05 26

Spoorzoeken met een wattenstaafje

30/01/2017

Door Ad Spijkers

De geringste verontreinigingen aan oppervlakken kunnen kwaliteitsproblemen veroorzaken. Het 'technisch wattenstaafje' van Innovent kan het vinden van de oorzaak vergemakkelijken.


     

De geringste verontreinigingen aan oppervlakken kunnen kwaliteitsproblemen veroorzaken. Herbewerking, productieuitval, terugroepacties en imagoschae kunnen het gevolg zijn. Het analytisch bewijs wie de schuldige is, is vaak lastig.

Dankzij een bij Innovent e.V. Technologieentwicklung Jena ontwikkeld 'technisch wattenstaafje' is het nemen van een monster in zulke gevallen zonder problemen mogelijk. De oppervlakteverontreinigingen kunnen zonder beschadiging van de onderdelen direct worden onderzocht.

Technisch wattenstaafje

In vergelijking met de bekende test met wattenstaafjes voor DNA-analyse nemen speciale technische vezels de functie van de watten over. Door de geometrische en materiaalkundige aanpassing van de vezelmaterialen kunnen de verontreinigingen vanaf alle denkbare oppervlakken worden afgenomen. Het te onderzoeken onderdeel hoeft niet uitgebouwd of beschadigd te worden.

De bemonstering kan direct ter plaatse door een medewerker van Innovent worden uitgevoerd, Het 'technisch wattenstaafje' wordt vervolgens in een speciale verpakking eenvoudig naar het analyselaboratorium getransporteerd. Met sporenanalysemethoden wordt vervolgens de samenstelling van de oppervlakteverontreiniging bepaald.

Innovent oppervlaktebeschadiging 780

Toepassingen

Tijdens de ontwikkeling van deze techniek werden met succes restanten walsolie op grote plaatdelen, hudunne coatings op lenzen of glazen platen en de geringste hoeveelheden verstorende hulpstoffen op kunststof spuitgietonderdelen aangetoond.

Als praktisch hulpmiddel voor de oppervlakteanalyse is het 'technisch wattenstaafje' ook bruikbaar in de voertuigtechniek en machine- en installatiebouw voor het opsporen van loslatende lak, metallische corrosie en bewerkingsfouten.

Ook is de techniek interessant voor de sporenanalyse op glas en glasachtige oppervlakken ten behoeve van de bouwnijverheidm glasindustrie en optische industrie. (foto's: Innovent)