Fri Jun 05 2020

06 05

"Wij maken Smart Industry concreet"

06/10/2016

Door Ad Spijkers

“Er is veel gepraat over Smart Industry, het is nu tijd om het concreet te maken.” Met die gedachte presenteren Festo, Itsme, Eplan, Demcon en MCA Stamhuis op de WoTS het initiatief Smart Industry 4U.


     

Veel bedrijven in de maakindustrie zijn geïnteresseerd in Smart Industry (Industrie 4.0, hoe u het noemen wilt), maar weten niet hoe dat concreet in te vullen. CEO Dennis van Beers van Festo nam het initiatief voor een samenwerking om de mogelijkheden van Smart Industry aan te tonen. Hij vroeg de andere partijen op een open manier met elkaar van gedachten te wisselen over het concreet maken van de mogelijkheden.

Het proces dat zich vervolgens voltrok heeft zijn verwachtingen overtroffen. Eerst zaten de bedrijfsleidingen aan tafel, vervolgens de marketingmensen: hoe maken we dit concreet, wat zeggen we nu eigenlijk. Tot slot de engineers: het proces ging steeds dieper en werd steeds vanzelfsprekender.

Volgende fase

Consumentengedrag dwingt leveranciers om steeds meer op maat te produceren. Voor productiebedrijven (en dat kunnen ook machinebouwers zijn!) betekent dat: seriegrootte één. Dat is een forse uitdaging voor de meeste bedrijven in de maakindustrie. Ze moeten accepteren dat de levensduren van consumentenproducten (en daarmee ook van hun productieapparaten!) steeds korter worden.

In dat kader ligt er een rol voor de supply chain om het concept Smart Industry te vertalen naar concrete voordelen voor de eindgebruikers. Dat vergt meer samenwerking tussen leveranciers van componenten en modules, maar ook van machinebouwers. Het Profibus-systeem in de ene machine praat in de praktijk niet altijd met het Profibus-systeem in de andere!

Gezamenlijke pitch

De tijd is rijp om concreet te maken wat Smart Industry in de praktijk voor de maakindustrie betekent en oplevert. Vanuit dat bewustzijn is dit initiatief ontstaan. De vijf bedrijven slaan de handen ineen met het doel smart automation-oplossingen te ontwikkelen én te realiseren. Met elkaar bieden ze veel mogelijkheden op het gebied van Smart Engineering, Smart Manufacturing en Smart Customization.

De samenwerking is een logische vervolgstap voor al bestanden samenwerkingsverbanden tussen de deelnemende bedrijven. Per klant of applicatie kan de samenstelling van de groep veranderen en zullen machineveiligheid, intellectueel eigendom, CE-markering en dergelijke moeten worden ingevuld. De groep staat open voor aansluiting van andere partijen. Om de samenwerking onder de aandacht te brengen zullen de vijf partijen dit najaar gezamenlijk een road tour organiseren met vertegenwoordigers van zowel management als verkoop als engineering.

Tijdens de presentatie van Smart Industry 4U aan de vakpers: van links naar rechts A.P. van Mildert (Itsme), Harold van Waardenburg (Eplan), Marcel Pleijsier, Dennis van Beers (Festo), Eg Waayman (MCA Stamhuis) en Jan Leideman (Demcon).