Fri Jul 01 2022

07 01

Industriewater wordt gedigitaliseerd

12/02/2019

Door Ad Spijkers

In Duitsland houden acht partners uit industrie en onderzoek houden zich voor het eerst bezig met de wetenschappelijke, economische en technische potentiëlen die samenhangen met digitalisering in het industriële watermanagement.


     

Terwijl de digitalisering in de industriële maak- en de procesindustrie snel voortschrijdt, heeft de mate van digitalisering in de waterwereld nog geen vergelijkbaar niveau bereikt. Vooral in de industriële sector hangt de watertechniek nauw samenhang met de productie. Hiervoor moet de watereconomie flexibeler worden en meer in netwerken denken. Hoe dat er uit kan zien, hebben deskundigen in de branche gedetailleerd weergegeven in het 'position paper' 'IndustrieWasser 4.0 'van Dechema Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie.

Het doel van DynaWater 4.0 is om op basis van het concept 'IndustrieWasser 4.0' modellen en cyber-physische systemen (CPS), sensornetwerken, dataplatforms en componenten uit het industriële watermanagement en industriële productie met elkaar te verbinden. Dit wordt gedemonstreerd en gevalideerd aan de hand van concrete voorbeelden uit de branches chemie, staal en cosmetica. Daarbij neemt de mate van opname in netwerken vanaf digitale verknoping binnen een onderneming op locatie tot opname in de gemeentelijke (afval)watereconomie.

Verder willen de projectpartners aantonen hoe ook andere branches van deze resultaten kunnen profiteren. Zo kan de digitale samenwerking tussen industrieel watermanagement en productie op verschillende niveaus worden vormgegeven. Bovendien moeten schattingen worden gemaakt van de resulterende potentiële voor optimalisatie.

Samenwerking

Onder coördinatie van Dechema wordt aan het project deelgenomen door VDEh-Betriebsforschungsinstitut, Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel, Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme, Institut für Automation und Kommunikation, Evonik Technology & Infrastructure, Technische Universität Berlin en EnviroChemie. Dechema is verantwoordelijk voor de bewoordeling van de efficiencypotentiële uit de demonstratie-resultaten, het opstellen van een roadmap voor de verdere ontwikkeling van het thema richting toepassingen en voor de dialoog met het beroepsmatige publiek.

Het Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) subisideert het onlangs gestarte samenwerkingsproject DynaWater 4.0 over een tijdspanne van drie jaar met meer dan 1,5 miljoen euro.

Foto: EnviroChemie.