Wed Jun 03 2020

06 03

High-tech veiligheidshelm

29/03/2016

Door Ad Spijkers

Elektrotechnici van de Westsächsische Hochschule Zwickau hebben samen met technici van Gesis een databril ontwikkeld, die is geïntegreerd in een veiligheidshelm en informatie geeft over de veiligheid op het werk. De helm is te gebruiken in bijvoorbeeld staalfabrieken, waar door de werkomgeving en werkkleding een klassieke waarschuwing nauwelijks mogelijk is.


     

Doel van het gezamenlijke project is de integratie van nieuwe technologieën in de staalindustrie. Eén daarvan is het gebruik van Augmented Reality om de veiligheid van werknemers te verbeteren. Waarschuwingen voor gevaarlijke situaties die zich buiten het gezichtsveld van de medewerkers bevinden, kunnen direct worden weergegeven op de databril. Door de robuustheid, gebruiksduur (8 u) en het grote virtuele gezichtsveld is de databril toegesneden op de behoeften van de industrie. Door de nieuw ontwikkelde instelling met zwanenhals kan de gebruiker de optica afzonderlijk aanpassen, zodat hij er een lees- of veiligheidsbril onder kan gedragen.

Klassiek werkt niet altijd

In veel werkomgevingen kunnen klassieke middelen worden gebruikt om waarschuwingssignalen te geven. Voorbeelden hiervan zijn sirenes (bij gebruik van explosieven) of een rood licht wanneer een bepaalde gevaarlijke zone niet mag worden betreden. In sommige werkplekken kunnen de klassieke werkwijzen echter niet worden gebruikt, zoals in staalfabrieken. Een staalarbeider draagt vaak tegen hitte beschermende kleding, bijpassende handschoenen, veiligheidshelm en -bril. Ook is gehoorbescherming vereist. Maar juist door deze persoonlijke beschermingsmiddelen voldoen bekende waarschuwingssignalen niet. Bovendien beperken veiligheidshelm en -bril de gezichtshoek.

Een oplossing is de integratie van visuele waarschuwingsignalen in de beschermende uitrusting. Specifiek wordt de databril geïntegreerd in een standaard helm. In normale situaties geeft deze een geringe beperking van het gezichtsveld. Maar op het moment dat de werknemer in een gevarenzone of direct in gevaar komt, wordt hij door een virtueel signaal direct in zijn gezichtsveld gewaarschuwd. Hij kan de waarschuwing in elke positie en bij elke beweging waarnemen. De databril in de veiligheidshelm is voorzien van een batterij en een Bluetooth-interface en kan de informatie via een smartphone of de juiste kanalen in de werkomgeving ontvangen.

Ook voor dataverkeer

Behalve de primaire functie (het geven van de waarschuwingssignalen) zijn toepassingen op het gebied van Augmented Factory mogelijk. Te denken valt aan een virtuele lijst van de nog te bewerken werkstukken voor de kwaliteitscontrole, hoeveelheid verbruikte materialen, onderdelen van de installatie, bedrijfstoestand, storingen etcetera. Wanneer dit soort op de databril wordt weergegeven, kan de werknemer het probleem sneller oplossen. Via de helmbril is ook ondersteuning op afstand met behulp van tweeweg audio en video communicatie over de reparatie, onderhoudsklus of bediening mogelijk.