Nieuwe methode voor beter onderhoud

08/07/2024

Door Ad Spijkers

De methodiek is ontwikkeld voor de analyse van daadwerkelijk bestaande systemen, die vaak complexe processen ondergaan.


     

Machines dus ook robots gaan minder goed presteren en worden minder betrouwbaar naarmate ze ouder worden. Momenteel wordt deze degradatie vaak onnauwkeurig gekarakteriseerd, wat leidt tot zowel te veel als te weinig onderhoud, met ernstige gevolgen voor de exploitant en de samenleving. Er is behoefte aan betere methodes om systeemonderhoud te optimaliseren, storingen te voorkomen en kosten te verlagen.

Nieuwe benadering

Alles degradeert in de loop van de tijd. Als technische systemen niet actief worden onderhouden, raken ze uiteindelijk defect. Sommige storingen kunnen catastrofaal zijn, bijvoorbeeld in de transport- of bouwsector maar zeker in de medische wereld. Om deze storingen te beperken is preventief onderhoud nodig, dat jaarlijks miljarden euro’s kost. Om de onderhoudskosten te verlagen en storingen te voorkomen is accurate karakterisering van de degradatie nodig.

Twee wetenschappers hebben bijna tien jaar onderzoek gedaan naar de fysica van degradatie van diverse systemen, waaronder wrijvingsoppervlakken, smeermiddelen, accu’s en metalen structuren. Dr. Jude Osara (universitair docent aan Universiteit Twente) en Michael Bryant (emeritus hoogleraar aan de University of Texas in Austin) hebben een universele op thermodynamica gebaseerde methodologie voor schadekarakterisering voorgesteld. Deze is ontwikkeld voor de analyse van daadwerkelijk bestaande systemen, die vaak complexe processen ondergaan.

Twee theorema's

Osara en Bryant hebben een benadering ontwikkeld die is gebaseerd op de tweede wet van de thermodynamica, die de auteurs hebben geherformuleerd als het PEG-theorema (Phenomenological Entropy Generation). Dit theorema definieert als referentie een pad van nulveroudering (dat de limiet aangeeft waarbij een systeem alleen maar bestaat) en een verouderingspad. alle daadwerkelijk bestaande systemen moeten zich langs dit pad ontwikkelen wanneer zij actief of in gebruik zijn.

In combinatie met het DEG-theorema (Degradation Entropy Generation) wordt vervolgens een door de gebruiker gekozen prestatie-indicator (een willekeurige systeemparameter die door een sensor kan worden gemeten) direct gecorreleerd met de fysica van de actieve procesmechanismen. Het PEG-theorema is direct en universeel en het analysealgoritme is eenvoudig, niet-intrusief en goedkoop.

"Als je de temperatuur en andere procesparameters zoals kracht, snelheid, spanning, belasting, elektrische spanning, stroom en dergelijke kunt meten of schatten, ben je al een heel eind op weg met het evalueren van de generatie van entropie voor je systeem. Als je de materiaaleigenschappen kunt meten of schatten, kun je met de generatie van entropie doen wat je wilt. Onze benadering karakteriseert ook instabiliteit en kritieke fenomenen, zoals is aangetoond aan de hand van de oververhitting van Li-ion-accu’s", aldus Osara.

Deze op fysica gebaseerde methodologie, die kan worden gecombineerd met bestaande benaderingen, wordt aanbevolen aan onderzoekers, ingenieurs en wetenschappers om realistische veranderingen in de tijd aan hun systemen te kwantificeren.

Hun onderzoek is in twee delen gepubliceerd in het tijdschrift Entropy onder de titels Methods to Calculate Entropy Generation en Systems and Methods for Transformation and Degradation Analysis.

Foto: PxHere