Wed Jun 03 2020

06 03

MBE: full speed ahead

16/07/2015

Door Bart Driessen

De automatisering van maritieme projecten werkt steeds vaker op basis van Model Based Engineering. Om goede modellen en simulaties te maken is wel een goede combi van soft- en hardware nodig.


     

Veel engineers moeten het nu nog doen met berekeningen die nauwelijks voorspellen hoe een systeem zal reageren. Experimenten in het veld zijn dan de enige oplossing. Veel gebruikt zijn bijvoorbeeld mock-ups en prototypes. Maar wat als deze pilot-systemen te duur zijn? Of alleen maar een deel van de gewenste data geven? Of gewoonweg te gevaarlijk zijn?

 

Digitale simulatie

De oplossing hiervoor is digitale simulatie, ofwel een softwarematige vertaling van systemen in simulatiemodellen. Essentie van deze benadering is dat in het model wiskundige verbanden het gedrag van de systemen beschrijven. Prototypes van simulaties bestaan meestal uit herberekeningen op basis van verschillende omgevingscondities en parameters. Daarvoor is wel een controller vereist met een interface naar simulatiesoftware; bijvoorbeeld M1-controller van Bachmann electronic met een directe interface naar 20SIM van Controllab en Simulink van The Mathworks. Met zo’n combinatie is een veilige, betaalbare, reproduceerbare en volledig geautomatiseerde test haalbaar.

 

Managers summary

  • Integrated simulation modes for the I/O modules used in the application
  • Integrated interfaces to visualization systems and other PLC systems
  • Integrated interfaces to automation programs created in conventional programming languages (IEC61131-3, C/C++)
  • Support for hardware-in-the- loop systems (HIL)

Kwaliteit en efficiëntie

Met hoogwaardige algoritmes is het mogelijk betere producten met een hoger rendement te ontwikkelen. De efficiëntie van productie-installaties kan met nieuwe close-loop besturings- en optimaliseringsconcepten verder verbeterd worden; bijvoorbeeld met M-Target voor Simulink of 20-sim 4C. M-Target voor Simulink is een van de programmeermogelijkheden van het Bachmann M1-systeem. Het is gebaseerd op een klantvriendelijk licentiemodel, zonder aparte licenties voor elk apart onderdeel. 20-sim is ontwikkeld door Controllab, een Nederlands bedrijf, en direct verkrijgbaar bij de maker. M1 is daarin geïntegreerd zodat de noodzakelijke investering overzichtelijk en snel terug te verdienen. De MATLAB/Simulink tool van MathWorks is inmiddels goed bekend in de markt.

 

Automatische codegeneratie

Zodra de simulatie bevredigende resultaten levert en alle algoritmefouten en zwakke punten in de specificatie zijn opgelost, wordt met een muisklik de simulatie omgezet in uitvoerbare code voor de Bachmann M1-controller. Het resultaat is machinetaal; omgezet door het systeem, waardoor toevallige fouten uitgesloten zijn. Na de codegeneratie kan de besturingssoftware direct worden getest op een hardware-in-the-loop testopstelling, uitgerust met dezelfde controller als die uiteindelijk bij de klant gebruikt wordt.