Tue Jul 16 2019

07 16

Algoritmen tegen verlies van perslucht

De meeste persluchtinstallaties werken niet efficiënt. De lucht ontsnapt langs allerlei lekkages en het opsporen ervan is niet altijd even gemakkelijk. Met kunstmatige intelligentie zou een besparingspotentieel van 30% mogelijk zijn.

Lees meer

Alternatieve poeders voor 3D staal printen

Aan het Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung (IFAM) in Dresden is een nieuw soort ijzerpoeder verwerkt en getest. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan een van de prijskwesties van additive manufacturing.

Lees meer

Grafeen uit kooldioxide

Kooldioxide (CO2) is vooral bekend als broeikasgas en zijn bijdrage aan de klimaatverandering. Maar de verbinding kan ook een nuttige grondstof zijn voor chemische reacties. Bijvoorbeeld voor de productie van grafeen.

Lees meer